Think The Design, Design The Thinking

Web Design
prototyping
Development

Hvad er STEM?

STEM er en forkortelse for Science, Technology, Engineering og Mathematics. På dansk dækker det over videregående uddannelser inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik.

På landets uddannelsesinstitutioner er der flere end 450 STEM-uddannelser, så der er meget at vælge mellem. Uanset om man drømmer om at udvikle apps eller ny medicin, bygge robotter eller designe vindmøller, er der noget for alle. 
STEM
Hvordan fjerner vi mikroplast fra havene? Hvordan lagrer vi grøn energi bedre? Hvordan retter vi op på klimaforandringerne? Hvordan redder vi menneskeliv med ny teknologi? Det er nogle af de vigtigste udfordringer, som vores børn og unge skal løse. Det giver en STEM-uddannelse værktøjerne til.

Kender du STEM? Hvis ikke, så er det måske værd at blive klogere på. For vi skal have flere af vores alle sammens børn til at uddanne sig inden for teknik, it og naturvidenskab. Og ingen andre studieretninger giver lige så mange muligheder for at gøre verden et bedre sted for mennesker og naturen.

Forældre er de vigtigste vejledere

7 ud af 10, der optages på en STEM-uddannelse, er mænd. Men sådan behøver det slet ikke at være. Og her kommer du som forælder ind i billedet. Du er nemlig dit barns vigtigste inspirationskilde til valg af først ungdomsuddannelse og senere valg af vej i livet. Derfor er det vigtigt, at du er godt klædt på til at tage snakken med dit barn, hvis du bliver spurgt til råds om uddannelser inden for STEM-området. Den opgave vil vi gerne hjælpe dig med. Derfor har vi samlet en masse info på denne hjemmeside, som kan gøre dig i stand til at tage snakken med lige præcis dit barn, så du kan fortælle dit barn om mulighederne med en STEM-uddannelse!

I de fleste hjem er det mor, som tager uddannelsessnakken. Det viser en undersøgelse fra Teknologipagten. Den er gennemført med udgangspunkt i et repræsentativt sample blandt 300 forældre til piger i alderen 10-15 år. Dataindsamlingen er gennemført online medio november 2019. Den statistiske usikkerhed på totalen er +/- 5,6%. I tabellerne ser du resultaterne fra undersøgelsen.

Hvem ihusstanden taler oftest med din pige/dine piger om valg af uddannelse?

Mænd

Kvinder

Det gør jeg selv

37 %

81 %

Det gør mit barns mor

40 %

0

Det gør mit barns far

0

5 %

Det gør en ældre søskende

0

1 %

Det gør familie og venner

3 %

2 %

Ved ikke

18 %

12 %

I hvor høj grad taler du med din pige/dine piger om hendes/deres interesser?

Mænd

Kvinder

I meget høj grad

13 %

23 %

I høj grad

37 %

47 %

I nogen grad

41 %

28 %

I mindre grad

8 %

1 %

Slet ikke

1 %

1 %

Hvilke af følgende interesser taler du med din pige/dine piger om?

Mænd

Kvinder

Kultur, kunst, musik, fotografering og lignende

46 %

60 %

Sprog, kommunikation, litteratur og lignende

37 %

39%

Madlavning

45 %

63 %

Sport

43 %

49 %

Samfundsvidenskab

36 %

27 %

Naturvidenskab, matematik, biologi eller lignende

38 %

33 %

Litteratur

15 %

32 %

Natur

40 %

43 %

Teknologi

34 %

24 %

Jeg taler ikke med min pige/mine piger om hendes/deres interesser

3 %

1 %

Indenfor hvilket fagområde, oplever du, at din pige/dine piger vil arbejde?

Mænd

Kvinder

Kreative fag og kultur

21 %

22 %

Pleje/passe på mennesker

11 %

18 %

Pleje/passe på dyr

7 %

16 %

Design og arkitektur

13 %

10 %

Teknologi og data

10 %

8 %

Sprog eller samfundsvidenskab

10 %

7 %

Håndværksfag

6 %

4 %

Ved ikke

24 %

16 %

STEM starter
i folkeskolen

De første skridt mod en STEM-uddannelse tages allerede efter 9. klasse. Hvis dit barn synes, at matematik, naturfag eller teknik er sjovt, så er det almene gymnasium (naturvidenskabelig retning), teknisk gymnasium eller en teknisk erhvervsuddannelse værd at overveje. Læs om ungdomsuddannelserne rettet mod STEM her

Studier og job
En uddannelse inden for STEM tilbyder et sjovt og dynamisk studiemiljø, hvor idéer fødes og føres ud i livet. Og når studietiden er forbi, er der et hav af spændende jobs, som ikke kun handler om at stå alene i et laboratorium eller nørkle med maskiner og elektronik.
Masser af STEM-job foregår i samarbejde og har som mål at redde mennesker i nød og udvikle innovative løsninger på verdens store udfordringer som f.eks. vand og klima. En bonusinfo: Jobsikkerheden i top, muligheden for at finde et spændende arbejde i udlandet er stor, og lønnen er god.

På de interaktive kort her under kan du finde de videregående uddannelsesinstitutioner tættest på jer, der udbyder STEM-uddannelser.
Du kan også downloade listen her